Veiledet lesing og veiledet matematikk

Kunnskapsløftet;
Kompetansemål etter 2.årstrinn i faget Norsk
Elevene skal:

  • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse
  • bruke enkle strategier for leseforståelse

Kompetansemål etter 2.årstrinn i faget matematikk.
Elevene skal:

  • telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper
  • utvikle og bruke varierte regnestrategier for addisjon og subtraksjon

Veiledet lesing  
Eleven får en helhetlig leseopplæring, og styker forståelse av det de leser. Elevene går gjennom 4 faser: høytlesing, selvstendig lesing, lesing i felleskap og veiledet lesing. Elevene øves i flytende tale, egne meninger og ordforklaringer.

Logo Veiledet lesing og veiledet matte


Veiledet matematikk  
Elevene får kunnskap om redskap og språk i matematikkens verden. Gjennom problembehandling (finne, formulere og løse problemer) tankegang (forstå og tenke matematisk), kommunikasjon (forklare og bruke hjelpemidler) og representasjon (tolke og bruke) vil elevene få en større forståelse av tall og språk.