Koding på 4. trinn

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes på skolen fra kl. 15.00–16.30.

Morsomt å programmere

Det finnes mange grunner til å lære seg å programmere. Først og fremst er det veldig morsomt. Som programmerer kan man bygge noe helt eget, et program eller et spill som kan være både nyttig, lærerikt og underholdende.

På kodekurset vil elevene bli kjent med blokkbasert programmering. Elevene programmerer ved å dra og sette sammen klosser, litt som å bygge med LEGO. Blokkbasert programmering gir et godt grunnlag for å lære seg andre programmeringsspråk senere.

Ungdomstrinnselever som instruktører

Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kodekursene. Elevene har søkt på stillingen, blitt anbefalt av ungdomsskolen de går på og deltatt på en egen kursrekke før de kan jobbe som instruktør. På kodekurset vil det alltid være ansatte fra AKS tilstede, i tillegg til instruktørene.

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Elevene som deltar på kodekurset får et eget kurshefte som kan være et fint oppslagsverk for de som ønsker å programmere nye ting også etter at kurset er gjennomført.

Slik melder du på barnet ditt: 

Påmeldingen åpner tirsdag 22. september 2020.  

Det er elevens foresatte som melder på barnet sitt.

  1. Som foresatt logger du deg på Skoleplattform Oslo øverst på skolens nettside.
  2. Har du flere barn i Osloskolen, klikk på barnets navn.
  3. Under Verktøy, klikk på Vis flere verktøy
  4. Klikk på Koding 
  5. Velg den kursrekken som passer best 

Første gang du logger på Koding må du godta spørsmål om samtykke. 

Vær oppmerksom på at elever som ikke har AKS-plass ikke kan være på skolen/AKS mellom skoledagens slutt og kodekursets oppstart, med mindre dette er avtalt og godkjent av skolen.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med skolen.