Takk!

Elektrisk stemning på bursdagsfest

Tusen takk for den flotte feiringen. Det var en flott feiring av skolens jubileum.

Denne stemningen skal skolen ta med seg i tiden fremover.

 

En spesiell takk går til:

•  Lowestoft 

•  Samsaya 

•  FAU og foresatte for alle bidrag og mat

•  Elevene som opptrådte og viste frem talentene sine