Flere barn og unge i meningsfulle fritidsaktiviteter

Barn i aktivitet

Tilskuddsordningen gir støtte til medlems- og treningsavgift til organiserte fritidsaktiviteter. I år er det også mulig å søke om tilskudd til turer, treningsleir, cuper og stevner i forbindelse med aktiviteten.

Familier som ønsker å benytte ordningen kan ta direkte kontakt med laget eller foreningen som har aktiviteten (sang, musikk, dans, idrett , speider, teater o.l.). Det er de som må søke for familien.  

Mer informasjon om ordningen finner dere her: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-i-bydel-alna/

Husk søknadsfrist 31. august 2018.