God sommer og takk for i år

God sommer

Året som nå er lagt bak oss har vært utfordrende både for elever, foresatte og oss som jobber på skolen. Det har vært et år med mye usikkerhet. Vi har måtte forholde oss til gult og rødt nivå, karantener, kohorter og nedstengning, men sammen har vi fått det til.  Vi ønsker igjen å takke for et godt sammarbeid i året som har gått. 

Vi håper og tror at neste skoleår blir normalt,  preget av høyt læringstrykk, gode vennskap på tvers av klasser , stabilitet, samhold og mange gode læringsøyeblikk.

Takk for i år, så møtes vi 16.8.2021 Mer info om skolestart kommer i starten av august.