Informasjon til foresatte om nasjonale prøver

Elev i klasserom (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Høstens nasjonale prøver står nå for døren. 5. trinn gjennomfører prøvene i uke uke 43 og 44. Foresatte kan ta kontakt med skolen for nøyaktig informasjon om når prøvene gjennomføres.

Nasjonale prøver brukes til å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og faget engelsk. Prøvene i lesing og regning er ikke prøver i fagene norsk og matematikk, men i lesing og regning som grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Prøvene i engelsk måler blant annet leseforståelse, ordforråd og grammatikk.

Les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider