Mobiler

Informasjon om fri, sykdom, henting, gå-hjem-tider osv.  meldes inn til basetelefonen.