Skolebytte

Dersom du ønsker å bytte til Skjønnhaug må du levere skriftlig søknad. Søknaden kan leveres utskrevet på kontoret, i brevs form eller på mail. 

Søknadsskjema for skolebytte

Søknade må inneholde:

  • Navn og fødselsdato på elev
  • Klassetrinn
  • Hvilken skole eleven tillhører i dag
  • Dato på ønsket oppstart på Skjønnhaug skole
  • Begrunnelse til ønsket skolebytte
  • Telefonnummer til foresatte.
  • Signatur fra foresatte

Øvrig informasjon om skolebytte kan leses på Oslo kommunes nettsider