Skolebytte

Dersom du ønsker å bytte skole for barne ditt til Skjønnhaug skole må du levere skriftlig søknad. Søknaden finner du  på linken under. Søknaden leveres  i brevs form til skolens kontor eller sendes på mail. 

https://ude.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132380597/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/1%20Ny%20hovedside/Skoleadministrasjon/Dokumenter/S%C3%B8knadsskjema%20ordin%C3%A6rt%20skolebytte%20versjon%203.pdf

 

Øvrig informasjon om skolebytte kan leses på Oslo kommunes nettsider