Skolebytte

Dersom du ønsker å bytte til Skjønnhaug må du levere skriftlig søknad. Søknaden kan leveres utskrevet på kontoret, i brevs form eller på mail.

Søknade må inneholde:

- Navn og fødselsdato på elev
- Klassetrinn
- Hvilken skole eleven tillhører i dag
- Dato på ønsket oppstart på Skjønnhaug skole
- Begrunnelse til ønsket skolebytte
- Telefonnummer til foresatte.
- Signatur fra foresatte

 

Du finner skjema for skolebytte her.

Øvrig informasjon om skolebytte kan leses på Oslo kommunes nettsider.