IKT

Skolen har i den senere tid oppgradert mange av datamaskinene, og alle elever og lærere har tilgang til en datamaskin/Ipad.

Alle klasserommene har interaktive klasseromstavler, kalt SmartBoards.

Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene og Skjønnhaug skole bruker derfor betydelige midler hvert år til oppgradering og fornying av maskinparken, kompetanseheving av personalet og utvikling av læringsfremmende metoder for bruk av data i undervisningen.

Nettvettregler for barn og unge

  1. Vær mot andre på nettet som du vil at andre skal være mot deg.
  2. Vær forsiktig med å gi ut opplysninger om deg selv.
  3. Snakk med en voksen hvis du opplever noe ubehagelig på nett.
  4. Ta med en voksen eller en venn om du skal møte noen du har chattet med.
  5. Tenk deg om før du laster ned noe fra nettet.
  6. Det kan ligge virus og spionprogrammer sammen med filene du laster ned.
  7. Gi ALDRI ut passordene dine til noen.
  8. Spør om lov før du skriver om noen eller legger ut bilder av andre.
  9. Sjekk alltid hvem som har laget informasjonen du finner - husk at alle kan legge ut noe på nett