Jodtabletter og atomberedskap

Hvis det skulle skje en atomhendelse, vil barna få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. Foresatte må gi et forhåndsamtykke for at skolen kan gi barnet jodtabletter.

 

Les mer om atomberedskap og utdeling av jodtabletter på Oslo kommunes nettsider

atomberedskap og utdeling av jodtabletter på Oslo kommunes nettsider