Brukerundersøkelsen på AKS

hender og pc

PRAKTISK GJENNOMFØRING

NÅR KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?

  • Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig mandag 02. desember, og vil vare i fjorten dager, t.o.m. mandag 16. desember kl. 23:59.

HVORDAN KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?

  • Du vil motta en e-post og en SMS med lenke til undersøkelsen mandag 02. desember.

  • Du kan svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC med internett-tilgang.

  • Du kan også klikke deg inn på lenken gjennom skolens nettsider eller direkte på https://aks.vardehartmark.no/aks/.

  • Undersøkelsen vil ta ca. 15 minutter å besvare for de som har barn i AKS, og ca. 5 minutter for de som ikke har barn i AKS.

HVEM GJELDER UNDERSØKELSEN FOR?

  • Alle foresatte med barn 1.-4.trinn. Dette inkluderer også foresatte uten barn i AKS, da vi også ønsker deres innspill til hvordan tilbudet kan forbedres.

  • Foresatte 5.-7.trinn med barn i AKS.

 

SPRÅK

  • Undersøkelsen kan besvares på 8 språk. Disse er: norsk, engelsk, arabisk, polsk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

PERSONVERN

  • Undersøkelsen er anonym og alle svar blir behandlet konfidensielt. Det vil si at din identitet ikke vil kunne spores til svarene du avgir.