Vår profil

Forside med skolens logo.

Skjønnhaug skole er en barneskole med 1.-7. trinn i bydel Alna. Skolen har 272 elever og 51 ansatte.

 

Vårt mål er at våre elever skal oppleve glede og entusiasme rundt læring og skole. Et godt læringsmiljø på Skjønnhaug skole kjennetegnes av: Lærere som har høye forventninger til elevene, elevene får tydelige og raske tilbakemeldinger som fører til videre læring, positive relasjoner mellom elever og lærere, god elevmedvirkning og tilpasset/ differensiert undervisning.

Skolen er resultat –og mestringsorientert, og etterstreber en forskningsbasert tilnærming til måloppnåelse. Gode relasjoner mellom hjemmet, lærerne og elevene er kjernen i arbeidet med å oppnå et best mulig læringsutbytte for våre elever. Alle skal ha lik mulighet til å tilegne seg den kunnskap og kompetanse som behøves for å sikre en trygg fremtid, i et samfunn som krever stadig mer av en.

Elevene skal kunne mestre overgangen fra småtrinnet til mellomtrinnet, og være godt rustet til å møte de faglige utfordringene på ungdomsskolen.

Skolens verdier er høflighet, vennlighet, empati, samarbeid og inkludering.

Vi farger fremtiden.