Skoleplattform Oslo

Skolenettsidene

På skolens hjemmeside vil foresatte kunne forvente å finne relevante og aktuelle nyheter både fra Osloskolen og fra egen skole.

Skolens hjemmeside er delt inn i fem områder:

 • Om skolen: Informasjon om skolen, skoleutvikling (strategisk plan, prøver og kartlegginger, skriftlig vurdering), råd og utvalg, ledige stillinger.
 • Fagtilbud: Informasjon om skolens satsningsområder og læringsstøtte.
 • For elever og foresatte: Helse og velferd ( helsesøster, tannhelsetjenesten, eksterne instanser), Reglement og skjema (ordensreglementet, og aktuelle skjema og søknader for foresatte (permisjonssøknad, flyttemelding og informasjon.)
 • Aktivitetsskolen: praktisk informasjon om AKS og månedsplaner
 • Kontakt oss: kontaktinformasjon til skolen (telefonnummer, adresse og åpningstider).

 

Pålogging til Skoleplattform Oslo (Portalen)

 • Pålogging gjøres via nettsiden ved å klikke på "Logg inn" øverst til høyre på nettsiden.
 • Velg deretter "foresatte".
 • Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge. Velg mellom flere alternativer for elektronisk ID, for eksempel MinID eller BankID.

Etter at du er innlogget trenger du ikke logge på andre steder for å få tilgang til meldinger fra skolen, infoside for foresatte, fraværsoversikten eller Its learning.

Her kommer en kort beskrivelse av de ulike områdene i Portalen og hva du kan forvente/finne av informasjon etter at du har logget deg på Skoleplattformen.

 

Meldinger fra skolen

Skolen har nå flere muligheter for å nå ut til foresatte med informasjon.

I Portalen har skolen mulighet til å legge ut meldinger til alle foresatte, trinn eller klasser. Innholdet i disse meldingene vil være beskjeder som det er viktig at foresatte får informasjon om. Slike meldinger vil ikke erstatte informasjon i papirform, men vil være en forsterkning for de elevene som ikke alltid husker å få med seg og levere infoskriv fra skolen. Vi oppfordrer foresatte til å jevnlig logge seg på Portalen.

Skolen vil fortsette med å holde kontakt med foresatte på e-post og telefon om saker som vedgår det enkelte barn. Vedrørende SkoleSMS, så vil skolen fortsette å informerer og minne om viktige beskjeder og frister via SkoleSMS, eksempelvis utviklingssamtaler, foreldremøter, og annet.

Det er ønskelig at foresatte melder om elevfravær  via Skolesms. Foresatte vil ha oversikt over eget barns fravær i fraværsmodulen i Its learning.

 

Infosider

I Portalen er det opprettet flere ulike infosider. Hvilke infosider du har tilgang til, styres av den rollen den som logger på har. Foresatte har tilgang til en ekstern side laget av Utdanningsetaten sentralt, og en som skolen selv har opprettet. Infosidene ligger tilgjengelig øverst på siden og til høyre på startsiden i Portalen. Hver skole har ansvar for å fylle egen infoside med innhold.

 Vi anbefaler foresatte å holde seg jevnlig oppdatert ved å besøke infosiden for foresatte.

 

Its learning

Its learning er et rendyrket verktøy for undervisningsaktiviteter, og vil for lærerne være et verktøy for planlegging, gjennomføring, vurdering og oppfølging av aktiviteter. Skolen er ennå i startfasen med å ta i bruk læringsplattformen Its learning, og vi gjør stadig nye erfaringer. Det vil derfor ennå være litt ulikt hvordan de ulike trinnene benytter seg av verktøyene i Its. Foresatte får tilgang til fagene til egne barn.

For barneskolen vil disse områdene være tilgjengelige i Its learning:

 • Hendelser (timeplan)
 • Planlegger (mål og aktiviteter for perioder og uker)
 • Ressurser (fagstoff)
 • Aktiviteter (innlevering, prøve, forum, o.l.)
 • Vurderingsoversikt (underveisvurdering/skriftlig vurdering)

velkommen-til-skoleplattform-oslo.pdf

brukerveiledning-for-foresatte.pdf