FAU

 

Foreldrenes Arbeidsutvalg er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Utvalget består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse.        

 

FAU og klassekontakter for skoleåret 2018/19

TRINN

KLASSEKONTAKT/FAU


KLASSEKONTAKT/VARA

 

1A

Hina Ilyas 

Hinailyas81@yahoo.com

 

Meriam Rahou 

Meriamsa02@gmail.com

 

1B

Raymond Egge 

rakegge@gmail.com

 

Ingeborg Gjefsen Homb

Ingeborg.gjefsen@gmail.com

 

2A

 

 

Khadija El Haouzi 

Khadie2109@osloskolen.no

 

Fakhra Yasmin

Fakhra84@hotmail.com

 

2B

 

Carolina Marin 

carolina.marin2011@hotmail.com

 

Petter Promowicz 

petter@bjorgbud.no

 

3A

 Jan-Egil Claussen 

 jeclaussen@hotmail.com

 

 

3B

 

 

Ilham Azzouz 

Ilham.azzouz@hotmail.com

 

 

4A

 

 

Manisha Anitra Johansen 

manishkajohansen@hotmail.com

 

Tone Sørlie 

tone.merethe.sorlie@ude.oslo.kommune.no

 

4B

 

 

 

Charlotte Olsen

chola008@osloskolen.no

 

5A

 

 

Maria El Moussaoui 

80elmar@gmail.com

 

Minhyung Lam 

minhdunglam@gmail.com

 

6A

 

 

Katrine Utgård 

Katrine_u@yahoo.com

 

 

6B

 

Kristina Kivelæ 

kristina.kivela@yahoo.no

 

Ahmet Akdas 

aakdas@mdlz.com

 

7A

Ranveig Flåten

ranveig@flaten.no

 

Luween Ahmed Saeed

luween@hotmail.com

 

 

 • Har du spørsmål, ta kontakt med FAU-leder: Farukh Ahmed  

  Aktuelle arbeidsområder: 

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

  FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn. 

  Åpne FAU-møter 

  FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.