FAU

 

 • Foreldrenes Arbeidsutvalg er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Utvalget består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse.            

  FAU-styret skoleåret 2017/2018: 

 

        Klassekontakt/FAU                                  Klassekontakt/VARA

 

 • Har du spørsmål, ta kontakt med FAU-leder: Farukh Ahmed  

  Aktuelle arbeidsområder: 

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

  FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn. 

  Åpne FAU-møter 

  FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.