FAU og foreldrerådet

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet, altså alle foreldrene, skal jobbe sammen for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (opplæringsloven § 11-4).

Foreldrenes Arbeidsutvalg er bindeleddet mellom skolen og elevenes foresatte. Utvalget består av 1 foreldrerepresentant fra hver klasse.        

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU representerer alle foreldrene ved skolen. FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

 

FAU og klassekontakter for skoleåret 2018/19

TRINN

KLASSEKONTAKT/FAU


KLASSEKONTAKT/VARA

 

1.trinn

Eva Helen Maurdal

maurdal.carlsen@hotmail.com

Tlf: 92228881

Ingeborg Gjefsen Homb

ingeborg.gjefsen@mail.com

Tlf:91721360

 

Jan Ivar Korsbakken

j.i.korsbakken@mail.com

Tlf:40204343

Cigdem Uymaz

uym.cig@gmail.com

Tlf:45229496

2A

Cammila Hauger 

haugercamilla@gmail.com

tlf. 41 22 99 18

 

Jan Roger Halvorsen

janroger.halvorsen@envac.no

tlf: 94 03 16 41

 

2B

 

 

Cigdem Uymaz

uym.cig@gmail.com

Tlf:45229496

 

Viktoria Ugland Fladager

viktoriau@gmail.com

Tlf: 41474913

 

3A

 

Hina Ilyas

hinailyas81@yahoo.com

Tlf: 98432519

 

Jessica Solange Bunney Molina

jessicabunney@hotmail.com

Tlf: 93655199

3B

Raymond Egge 

rakegge@gmail.com

Tlf: 45 88 64 70

 Ingebjørg Gjefsen Homb

ingeborg.gjefsen@gmail.com

Tlf:91721360

 

4A

 

 

Erna Hodzic

erna2010@gmail.com

Tlf:45847517

 

Nermine Elezi

nerminlirind@hotmail.com

Tlf:45847517

4B

 

 

Abdushakoor khan 

a_khan2011@hotmail.com

tlf: 40 05 14 74

 

 

 

5a

 

 

Jan-Egil Claussen

jeclaussen@hotmail.com

tlf: 95 70 37 44

Nesreen Eidagha

Noor-hiso@hotmail.com

tlf: 46634343

5B

 

Rehmana Hayat

rehamanashahida@gmail.com

Tlf:45807993

 

 

 

6a

 

 

Mette Haug Stensen

mettemarit@hotmail.com

Tlf: 97094678

 

Tone Sørlie 

tone.merethe.sorlie@ude.oslo.kommune.no

tlf: 92 40 75 75

 

6b

 

Erik Borgen

knutbo@gmail.com

Tlf: 98257810

Charlotte Olsen

chola008@osloskolen.no

tlf: 40 73 40 14 

 

7.trinn

Shazia Sahab 

Sohnizeast@yahoo.no

Tlf: 40019837

Shukri Omar

shukri.oma83@gmail.com

Tlf. 96877041

Hanne Slikebekken

miss.hannigan@hotmail.com

Tlf:97091838

 

 • Har du spørsmål, ta kontakt med FAU-leder: Farukh Ahmed  farrukh_ahmed@hotmail.no

  Aktuelle arbeidsområder: 

  • Være et bindeledd mellom foresatte, klassekontaktene, kontaktlæreren og skolen
  • Planlegger og organisere aktiviteter som bidrar til et godt skolemiljø
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

  FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn. 

  Åpne FAU-møter 

  FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene, eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

Innkallinger

Referater

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU