Skoletannlegen

Elever ved Skjønnhaug skole får innkalling til sjekk av tannhelsen ved Lindeberg tannklinikk. Her finner du praktisk informasjon om tannhelsetjenesten i Oslo kommune.

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss.

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov.

Innkalling
Timekortene sendes per post. Vi ber foresatte påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis timen ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.

Forebyggelse

  • Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt.
  • Vi anbefaler bruk av fluor!
  • Puss med fluortannkrem 2 ganger per dag. Noen kan ha behov for fluorskyll eller tabletter i tillegg.
  • Drikk vann som tørstedrikk! Spising og drikking (unntatt vann) mellom måltidene, kan gi store skader på tennene.
  • Det er det viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Her har foresatte en viktig rolle. Barn trenger hjelp med tannpussen fram til ca. 10 års alder.

Behov for øyeblikkelig hjelp
Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 3.etg.

Hvis barn er utsatt for tannskade, bør de oppsøke tannklinikk. Er en blivende tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.

Lindeberg tannklinikk

Lindeberg tannklinikk

Jerikoveien 5

1067 Oslo

Telefon: 22 90 58 10

Faks: 22905820

e-post: lindeberg@hel.oslo.kommune.no


Åpningstider:

Mandag-fredag kl. 08:00-15:30