AKS Skjønnhaug – "Trygge barn som trives"

Ukentlige møter med skolen, og ukentlig oppfølginger av mål og lekseplan på de ulike alderstrinnene, gjør at vi gjennom lek kan være en forlengende og morsom læringsarena. Rammeplan for Aktivitetsskolen viser vei og sikrer elevene aktiviteter fordelt på ulike målområder. 

Med nysgjerrighet og kreativitet får barna utfolde seg i følgende satsningsområder:

 • Kunst, kultur og kreativitet 
 • Fysisk aktivitet og lek 
 • Natur, teknikk og miljø 
 • Mat og helse 
 • Lekser og fordypning 
 • Trivsel og adferd

Vår rolle som voksne er viktig i barnas oppvekst, og på Aktivitetsskolen Skjønnhaug jobber vi voksne under mottoet: "BLIKK – HJERTE – HENDER". I praksis betyr dette at vi voksne:   

BLIKK: Vi ser alle barna 
HJERTE: Vi bryr oss om barna     
HENDER: Vi legger kraft i den jobben vi gjør med barna


Vi liker å kalle oss "Skjønnhaugfamilien" her på AKS.

 • Vi opplever mestring og motgang sammen. 
 • vi opplever vennskap på tvers av alder, kjønn og kultur.    
 • Vi kan også gråte litt sammen… men vi ler definitivt mest sammen.

En stor del av hverdagen på Skjønnhaug består av dans og musikk. En gang i året fremfører vi vårt sommer show for familie og venner. Showet styrker samholdet vårt her på Aktivitetsskolen, og barna lærer seg kunsten å kunne stå på en scene foran en fullstappet sal.

Samarbeid:

 • Vi samarbeider tett med andre Aktivitetsskoler i bydel Alna / Stovner.  
 • Gjennom Aktivitetsskolens dialoggruppe har foresatte mulighet til å forme Aktivitetsskolen og styrke aktivitetstilbudet.


SKJØNNHAUG = 
SHOW   
KJÆRLIGHET         
JEVNGAMLE LEKEKAMERATER 
ØVING
NYE VENNER   
NYSGJERRIGHET 
HEL "FAMILIE"    
ALDRI ALENE   
UNDERHOLDNING   
GØY

Gled dere til et opplevelsesrikt, lærerikt, morsomt, spennende og aktivt år her på Aktivitetsskolen Skjønnhaug.