Helsesøster

Helsesøster: Anna-Lena Norum
Tilstede: 

Tirsdag 08.20-13

Onsdag 08.20-15

Torsdag 08.20-15.

Fredag 08.20-12.30


Tlf: 991 03 506 
E-post: annalena.norum@bal.oslo.kommune.no 

  • Elevene selv og foresatte oppfordres til å ta kontakt. 
  • Spørsmål eller meddelelser til skolehelsetjenesten kan sendes direkte til skolens helsesøster på mail eller telefon.
  • Skolehelsetjenesten fører journaler med helsopplysninger på alle elever.
  • Foresatte/eleven har rett til innsyn i journalen.
  • Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging.

 Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.