Helsesøster

Helsesøster:

Anna-Lena Norum

Tilstede: 

Tirsdag 08.20–13.00
Onsdag 08.20–15.00
Torsdag 08.20–15.00
Fredag 08.20–12.30

Tlf:
991 03 506

  • Elevene selv og foresatte oppfordres til å ta kontakt. 
  • Spørsmål eller meddelelser til skolehelsetjenesten kan sendes direkte til skolens helsesøster på mail eller telefon.
  • Skolehelsetjenesten fører journaler med helsopplysninger på alle elever.
  • Foresatte/eleven har rett til innsyn i journalen.
  • Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging.

 Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.