Leksearbeid

Lekser kan omfatte både repetisjon og øving av lærestoff som er gjennomgått på skolen og oppgaver som er egnet til faglig fordypning.

Lekser er som regel stoff som er gjennomgått på skolen og som elevene skal øve videre på hjemme

Leksene skal være i sammenheng med læringen i klasserommet.

Lærerne skal variere sine lekseformer og det faglige innholdet i leksene.

Leksene skal tilpasses den enkelte elev.

Lærerne skal gi tilbakemelding på elevenes lekser.

Det skal gis minst en digital lekse pr. uke.