Leksearbeid

Tider og steder:

Mandag kl. 14.00–15.30, klasserom 7 og 8 i bygg B
Tirsdag kl. 13.30–15.30, klasserom 7 og 8 i bygg B
Tirsdager kl. 12.50 – har 5. trinn leksearbeid i eget klasserom 
Onsdag kl. 13.00–15.30, klasserom 11 og 12 i bygg B

Føringer fra Utdanningsadministrasjonen (UDA) som er lagt for leksehjelpstilbudet:

  • Alle elever skal ha et tilbud om leksehjelp
  • Skolen har ansvaret for å sikre kvaliteten og organisere leksetilbudet slik at det er en god sammenheng mellom undervisning og tilbud om leksehjelp
  • Lærerne skal følge opp leksene
  • Skolene må motivere og oppfordre elever til å bruke leksehjelpstilbudet
  • Foresatte må få god informasjon om leksehjelpstilbudet

Lekser kan omfatte både repetisjon og øving av lærestoff som er gjennomgått på skolen og oppgaver som er egnet til faglig fordypning. Det er viktig at tilbud om leksehjelp oppleves som nyttig både for faglig sterke elever og for elever med særlige behov.