Fysisk fostring

 Fysisk aktivitet på AKS består av mye fri lek, men også mange planlagte aktiviteter med vekt på fysisk aktivitet. Fast har vi 10 min. styrketrening 3 ganger i uka. I tillegg legger vi opp til forskjellige fysiske aktiviteter hver dag: fotball, dødball, hinderløype osv. ute, samt aktiviteter i gymsalen mandag og fredag.

Fysisk aktivitet er nøkkelen til å forebygge livsstilsykdommer. I en tid hvor spill, PC og TV preger mange barns hverdag, er det viktig for AKS å sørge for alle får det de trenger.