Fysisk fostring

 Fysisk aktivitet på AKS består av mye fri lek, men også mange planlagte aktiviteter med vekt på fysisk aktivitet. Vi legger vi opp til forskjellige fysiske aktiviteter hver dag: fotball, dødball, hinderløype osv. ute, samt aktiviteter i gymsalen etter skoletid.

Fysisk aktivitet er nøkkelen til å forebygge livsstilsykdommer. I en tid hvor spill, PC og TV preger mange barns hverdag, er det viktig for AKS å sørge for alle får det de trenger.