Permisjonsreglement

Skolen vår følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen. Det er rektor som behandler alle permisjonssøknader. Det er viktig at dere søker skolen om permisjon før dere bestiller ferieturer eller legger planer for andre aktiviteter. Det innvilges ikke permisjon for mer enn 10 skoledager pr. skoleår.

Slik søker du om permisjon for ditt barn

 1. Last ned og fyll ut: Søknadskjema om fri utenom elevenes fridager.doc
 2. Send søknaden til skolens postmottak senest 2 uker før ønsket fri.

  Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no   Merk e-post med skolens navn. 

  Postadresse:

  Oslo kommune Utdanningsetaten

  Skjønnhaug skole

  Postboks 6127

  Etterstad 0602 OsloSvar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.