Samarbeid skole og AKS

Skolens ledelse og ledelsen på AKS har ukentlig møter om barna sin faglige og sosiale utvikling, og hvordan vi skal samarbeide rundt hvert enkelt barn. Dersom et barn trenger å jobbe mer med enkelte områder, vil AKS bidra til dette. AKS kan blant annet tilby veiledet lesing og praktisk matematikk. På Skjønnhaug er det ikke bare i klasserommet det skjer læring, AKS er en arena som bidrar i stor grad til elevens læring. 

Skjønnhaug skole er svært stolt av skolens Aktivitetsskole (AKS). På AKS får elevene mange gode og spennende aktivitetstilbud som bidrar til mer læring og sosial trivsel.