Elevenes psykososiale miljø

Gutt og jente illustrasjon

På Skjønnahug skole jobber vi aktivt for å trygge elevenes psykososiale miljø. Her kan du lese om aktivitetene som inngår i skolens handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø.

 

Aktiviteter til handlingsplan

Nullmobbing.no

Det er nå kommet et nytt nettsted om mobbing:

Nullmobbing.no

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.