Elevenes psykososiale miljø

Gutt og jente illustrasjon

På Skjønnahug skole jobber vi aktivt for å trygge elevenes psykososiale miljø. Her kan du lese om aktivitetene som inngår i skolens handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø.

 

Aktiviteter til handlingsplan