Rutiner for fravær og forsentkomming

Barn som løper i skolegård

Skolen følger systematisk opp elevfravær og forsenkomming.

Kommer eleven for sent til skolestart skal eleven møte på kontoret.

Er det planlagt forsentkomming eller fravær. Skal foresatte kontakte kontaklærer på forhånd via Skolemeldingsappen.

Eleven møter også da på kontoret.